ÜLDEHITUS

Üldehitus hõlmab laia valikut ehitustöid, mis on seotud hoonete ja rajatiste ehitamise, renoveerimise ja hooldusega.

  • Uusehitus- See hõlmab uute hoonete ja rajatiste ehitamist, alates hoone vundamendi paigaldamisest kuni katuseni. See hõlmab ka struktuuride ja seinte ehitamist, katusetöid, torustiku ja elektrisüsteemide paigaldamist ning siseviimistlust.
  • Renoveerimine ja remont- Olemasolevate hoonete ja rajatiste remont ja renoveerimine, et neid kaasaegsemaks muuta, parandada nende seisukorda või  viia vastavusse uute ehitusnormide ja nõuetega.
  • Katusetööd- Katuse paigaldus, remont ja hooldus, et tagada hoone katuse veekindlus ja vastupidavus ilmastikutingimustele.
  • Elektri- ja torustikutööd- Elektrisüsteemide ja torustike paigaldus, hooldus ja remont, et tagada hoonele elektrienergia ja veevarustus.
  • Siseviimistlus- Sisekujunduselementide, nagu põrandate, seinte, lagede ja akende paigaldamine ning viimistlemine, et anda hoonele esteetiline ja funktsionaalne viimistlus.
  • Fassaaditööd- Hoone välisfassaadi ehitus, remont ja viimistlus, et tagada hoone välimuse atraktiivsus ja kaitsta seda ilmastiku ja kahjustuste eest.
Scroll to Top